Studiebureau

energyauditRs

Opgericht in 1994 als ingenieursbureau.

Studiebureau gespecialiseerd  in energiezuinig ontwerp van gebouwen.

  • EPB certificatie voor nieuwbouw woningen
  • EPB certificatie voor lage- energie woningen ( tot E30)
  • EPB certificatie voor kantoor, school, industrie

EPB met veiligheidscoördinatie
EPB met gebouwanalyse (thermografie & luchtdichtheid)
EPB met haalbaarheidsstudie bij bouwprojecten >1000 m²