Thermografie

Het onzichtbare zichtbaar maken!
Met een infraroodcamera kan het. Infraroodcamera’s tonen beelden van onzichtbare “warmtestraling” en maken het mogelijk zeer nauwkeurig en contactloos temperaturen te meten. Infrarood wordt meer en meer gebruikt voor het opsporen van problemen in gebouwen. Zo is het mogelijk lekken, isolatiegebreken, koudebruggen, vochtproblemen,… op te sporen.
Door het combineren van de Blower Door meting en een controle met de infraroodcamera kunnen luchtlekken zeer goed worden opgespoord. Dit omdat koude lucht een warme ruimte wordt binnengezogen. Zonder het BlowerDoor systeem zullen ook niet alle luchtlekken zichtbaar of duidelijk zichtbaar zijn.
Slechte afwerking doorvoer dak Slechte aanwerking schuin dak Toch onder deur