Veiligheidscoördinatie

WAT DOET DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR?

 1. Opmaken van een veiligheids- & gezondheidsplan
 Dit document wordt opgesteld wanneer veiligheidscoördinatie verplicht is en moet op de bouwwerf aanwezig zijn. Het bevat een risicoanalyse, vast te stellen preventiemaatregelen, administratieve gegevens, noodnummers, hulpdiensten in de buurt,…
 2. Bijhouden van een coördinatiedagboek
 Het coördinatiedagboek is een verzameling van documenten die door de veiligheidscoördinator worden bijgehouden. Deze documenten zijn briefwisselingen, werfverslagen van de veiligheidscoördinator en werverslagen van derden.
 3. Opstellen van het postinterventiedossier
 Dit dossier omvat nuttige elementen/documenten die van belang kunnen zijn bij latere werkzaamheden. Het bevat ondermeer: architecturale, technische elementen, organisatorische elementen,…
 Bij verkoop van de woning is het verplicht een postinterventiedossier te overhandigen, alsook het energieprestatiecertificaat, keuring elektrische installatie, …
Vraag vrijblijvend uw prijsofferte aan