Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen (en meldingen) vanaf 01/01/2016 is het voor nieuwe en ingrijpende energetisch te renoveren wooneenheden verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een venitlatieverslaggever aan te stellen.

  • voor de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp laat opmaken
  • na de uitvoering werkzaamheden een prestatieverslag voorziet van het geplaatste ventilatiesysteem.

Ventilatievoorontwerp
Dit is een plan van de woning met daarop een aanduiding van alle ventilatiecomponenten.

Ventilatie ontwerp specificaties
Elemat Engineering biedt eveneens aan als aanvulling op het ventilatievoorontwerp de ventilatie ontwerpspecificaties volgens STS-P 73-1. Deze Ventilatie Ontwerp Specificaties vormen de basis voor het opmaken van een offerte door de installateur.

Ventilatie prestatieverslag
Dit is een rapportering van het ventilatiesysteem zoals het uiteindelijk gerealiseerd werd. Een Ventilatie prestatieverslag kan enkel door een erkende ventilatieverslaggever opgesteld worden. Elemat Engineering heeft deze erkeninning volgens de STS-P Ventilatie. Bij de EPB-eindaangifte worden hiervoor de nodige rapporten toegevoegd.