Bouwknoopanalyse

Om bouwdetails  te kunnen evalueren naar hun koudebrugwerking, wordt gebruik gemaakt de gespecialiseerde software Therm of  Trisco.

Met THERM kan de tweedimensionele warmtestroom worden gemodelleerd voor bouwknopen zoals muren, funderingen, daken, ramen en deuren, en alle andere bouwdetails waar koudebrug-effecten onderzocht dienen te worden. De analyse van het warmtetransport via Therm laat je toe om de energie-efficiëntie van een component of bouwknoop te evalueren. De bekomen numerieke waarde is bruikbaar in het EPB ontwerp.