EPB 2018

K-peil en de netto energiebehoefte voor verwarming (NEBverw ) worden bij bouwaanvragen vanaf 1/1/2018 niet meer berekend in de EPB-software !!

Elemat Engineering voorziet dit echter nog steeds gratis in haar ontwerprapport.

Al jaren zijn de architect en bouwheer vertrouwd met het K-peil en de NEBverw. Maar sinds de twee eisen zijn weggevallen in 2018 zijn ze ook niet meer zichtbaar bij de resultaten in de software.
Met het S-peil is er bij veel architecten en bouwers nog geen voeling. Het kan nuttig zijn om voor projecten toch nog het K-peil en de NEBverw te kennen. Alle parameters voor de berekening van deze eisen zijn aanwezig in de EPB-software.

De netto-energiebehoefte voor verwarming kan in principe nog altijd worden berekend uit de gegevens in de software. Bij de resultaten van de EPB-eenheid kan men de netto-energiebehoefte voor verwarming vinden in MegaJoule per jaar. Als men dit deelt door 3,6 en door bruto vloeroppervlakte, bekomt men NEB voor verwarming in kWh/m².jaar.
Wat het K-peil betreft zijn er geen K-peilvolumes meer in de software geïntegreerd.
Het is bijgevolg niet meer mogelijk om van hieruit het K-peil te berekenen.

Wij doen dit voor u aan de hand van een speciaal hiervoor ontwikkeld rekenblad !