EPB

WAT IS EPB?

 EPB = Energie Prestatie & Binnenklimaat

origineellemat Engineering

Elke nieuwbouwwoning, verbouwing & uitbreiding waarvan de bouwvergunning aangevraagd is na 1 januari 2006 moet in orde zijn met de opgestelde EPB normen. Deze EPB normen worden opgelegd door het VEA (Vlaams Energie Agentschap). Concreet wil dit zeggen dat de woning voldoet aan bepaalde eisen zoals isolatie, energieverbruik, ventilatie,…

Voor volgende voorbeelden zijn geen EPB-eisen van toepassing:

  • aanvragen ingediend vóór 1 januari 2006. Voor die dossiers gelden de procedures en de eisen van de vroegere isolatieregelgeving.
  • vervangen van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw), plaatsen van een verwarmingsinstallatie…
  • aanvragen voor technische werken, terreinaanlegwerken…
  • werken aan een niet verwarmde vrijstaande garage, plantenserre, stalling voor dieren…
  • eenvoudige stedenbouwkundige aanvragen met een beschermd volume kleiner dan of = 3000 m3.